Viktiga dokument och länkar

(Länkar om pedagogik finns på en separat sida om Pedagogik.)

Grundutbildningen för läkare

Utredningen god och nära vård

Primärvårdsreform(er)

Forskningsproposition

Kompetensförsörjning i primärvård

Forskande personal

Primärvårdsregister

Statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Denna utredning fokuserar inte enbart på primärvård men förväntas beröra primärvård.

Främjande av etablering i glesbygd

Gröna öar i primärvården

Comments are closed.