Välkommen till SAFU

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) är en nationell samverkansgrupp med representanter från alla enheter på landets universitet där ämnet allmänmedicin ingår, Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) . Här kan du hitta information om vilka vi är och vad vi representerar.

Webmaster: Andreas Stomby

Comments are closed.