Allmänmedicin

Primärvård bedrivs av både regioner och kommuner. Kärnan i primärvård (eller ”god och nära vård”) är allmänmedicin. Primärvård är en organisationsform medan allmänmedicin är en vetenskaplig disciplin. Som disciplin är allmänmedicin ett forskningsämne, ett undervisningsämne samt en av Socialstyrelsen inrättad läkarspecialitet.

Comments are closed.