På gång

Aktuella aktivitetsområden

  1. Nationella kunskapsmål avseende allmänmedicin i läkarutbildningen
  2. Nationella krav på handledarutbildning för handledare av läkarstudenter
  3. Systemproblem för att få till en bra verksamhetsförlagd utbildning i allmänmedicin för läkarstudenter

Arbetet med ovanstående tre punkter har pågått under 2020-2021 och kommer att fortsätta.

Omorganisation

SAFU håller på att formalisera sin organisation. Syftet är att erbjuda mer transparens och trovärdighet. Mer information kommer.

Comments are closed.